ԱՋԱԿՑԻՐ

ՄԵԶ

ՆՎԻՐԱԲԵՐԵԼ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏՈՎ

փոխարժեք

ՆՎԻՐԱԲԵՐԵԼ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՈՎ

Բանկային հաշիվների տվյալները
֏
AMD
1570020212750100

ՀԱՇՎԵՏԵՐ
Զբոսաշրջության և Քաղաքաշինության Բարեգործական Հիմնադրամ

ԲԱՆԿ
Ամերիաբանկ ՓԲԸ, Երևան
$
USD
1570020212750101

ՀԱՇՎԵՏԵՐ
Զբոսաշրջության և Քաղաքաշինության Բարեգործական Հիմնադրամ

ԲԱՆԿ
Ամերիաբանկ ՓԲԸ, Երևան
SWIFT
ARMIAM22

ՄԻՋՆՈՐԴ ԲԱՆԿ
ՍԻԹԻԲԱՆԿ ՓԲԸ, Նյու Յորք
ՄԻՋՆՈՐԴ ԲԱՆԿԻ SWIFT
CITIUS33

ՇԱՀԱՌՈՒԻ ԲԱՆԿ
Ամերիաբանկ ՓԲԸ, Երևան
SWIFT
ARMIAM22
RUB
1570020212750158

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից փոխանցում կատարելիս անհրաժեշտ են լրացուցիչ փաստաթղթեր: Ավելին

ՀԱՇՎԵՏԵՐ
Զբոսաշրջության և Քաղաքաշինության Բարեգործական Հիմնադրամ

ՇԱՀԱՌՈՒԻ ԲԱՆԿ
Ամերիաբանկ ՓԲԸ, Երևան
К/С 30111810700000110586

ՄԻՋՆՈՐԴ ԲԱՆԿ
Ռայֆայզեն Բանկ ԲԲԸ, Մոսկվա
БИК 044525225
Р/С 30101810400000000225
ИНН 7707083893

EUR
1570020212750146

ՀԱՇՎԵՏԵՐ
Զբոսաշրջության և Քաղաքաշինության Բարեգործական Հիմնադրամ

ՄԻՋՆՈՐԴ ԲԱՆԿ
Raiffeisen Bank International AG, Vienna
ՄԻՋՆՈՐԴ ԲԱՆԿԻ SWIFT
RZBAATWW

ՇԱՀԱՌՈՒԻ ԲԱՆԿ
Ամերիաբանկ ՓԲԸ, Երևան
SWIFT 
ARMIAM22